Autoři

Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a

Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.

Autor: Bach Richard