Autoři

Používám kousky a kousky jiných osobností, abych si vytvořil

Používám kousky a kousky jiných osobností, abych si vytvořil vlastní.

Autor: Cobain Kurt