Autoři

Přátelé jsou jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že

Přátelé jsou jako hvězdy. I když je nevidíš, víš, že existují.

Autor: Saint - Exupéry Antoine de