Autoři

Přátelé mají mít přednost před

Přátelé mají mít přednost před králi.

Autor: Voltaire