Autoři

Pravda a lež

Pravda je božská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem.

Autor: Platón
zobrazit detail
Jen pravda vytrvá.

Autor: Sofoklés
zobrazit detail
Nové lži se poslouchají lépe než staré pravdy.

Autor: Čechov Anton Pavlovič
zobrazit detail
Podstatou člověka je pravda. Pokud se člověk vzdá pravdy, vzdává se sám sebe. Není tu řeč o lhaní, nýbrž o jednání proti vlastnímu přesvědčení.

Autor: Novalis
zobrazit detail
Lež je velmi nekvalitní náhražkou pravdy, avšak jedinou, kterou se až dosud podařilo vynalézt.

Autor: Hubbard Elbert
zobrazit detail
Lež se nastoluje jako světový řád.

Autor: Kafka Franz
zobrazit detail
Jsou dvě pravdy a jedna z nich nesmí být nikdy vyslovena.

Autor: Camus Albert
zobrazit detail
Lež stejně jako olej plave na povrchu pravdy.

Autor: Sienkiewicz Henryk
zobrazit detail
Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda.

Autor: Schopenhauer Arthur
zobrazit detail
Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve kterých se zmýlili mocní.

Autor: Voltaire
zobrazit detail
Lež je vždy o krok před pravdou.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Nikde neleží pravda na povrchu.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.


Autor: Einstein Albert
zobrazit detail
Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.


Autor: Aurelius Marcus Antonius
zobrazit detail
Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil pro sebe.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Zlato se pozná v ohni, stateční lidé v neštěstí.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Každá krutost pramení ze slabosti.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Opilost není nic jiného než dobrovolné šílenství.

Autor: Seneca Lucius Annaeus
zobrazit detail
Normálnost je pouze otázkou konsensu; to znamená, pokud si hodně lidí myslí, že je něco správné, pak to správné začne být.

Autor: Paulo Coelho
zobrazit detail
Abychom dospěli k pravdě, měli bychom se všichni snažit hájit mínění odpůrců.

Autor: Paul Jean
zobrazit detail
Hněv překonávej srdečností,zlé oplácej dobrým,lakomého překonávej dary,pravdou překonávej lháře.


Autor: Buddha
zobrazit detail
Tři věci dlouho neutajíš: slunce, měsíc a pravdu.

Autor: Buddha
zobrazit detail
Minulost byla vymazána, vymazání bylo zapomenuto, lež se stala pravdou.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Pravda je, že ženská se nedívá na žádného chlapa jako na vtip, pokud jí dovede nabulíkovat, že ji miluje.

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Pracující třída má ve svém materialismu pravdu! Má pravdu, když si uvědomuje, že nejdřív je žaludek a pak duše - ne hodnotově, ale časově!

Autor: Orwell George
zobrazit detail
Dvě pravdy si nikdy nemohou odporovat.

Autor: Galilei Galileo
zobrazit detail
Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit.

Autor: Galilei Galileo
zobrazit detail
Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu.

Autor: Picasso Pablo
zobrazit detail
Kdyby byla jen jedna pravda, nebylo by možno namalovat sto obrazů na jedno téma.

Autor: Picasso Pablo
zobrazit detail
Musíme se protrpět k pravdě.

Autor: Aischylos
zobrazit detail
Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.

Autor: John Lennon
zobrazit detail