Přihlášení uživatele
Vtipy Citáty Přísloví Murphyho zákony Obrázky Encyklopedie

Pravda a lež

Pracující třída má ve svém materialismu pravdu! Má pravdu, když si uvědomuje, že nejdřív je žaludek a pak duše - ne hodnotově, ale časově!

Autor: Orwell George
Kdyby byla jen jedna pravda, nebylo by možno namalovat sto obrazů na jedno téma.

Autor: Picasso Pablo
Musíme se protrpět k pravdě.

Autor: Aischylos
Hledáš-li pravdu, nedívej se dál než k svému srdci.

Autor: John Lennon
Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta.



Autor: Werich Jan
Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie.



Autor: Werich Jan