Autoři

Přijde, co má

Přijde, co má přijít.

Autor: Aischylos