Autoři

Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen

Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.

Autor: Bacon Francis