Autoři

Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo

Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.

Autor: Aristoteles