Autoři

Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás

Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.

Autor: Epikúros ze Samu