Autoři

Radosti jsou naše křídla, bolesti naše

Radosti jsou naše křídla, bolesti naše ostruhy.

Autor: Paul Jean