Autoři

Remarque Erich Maria

Květy všechno zakryjí. Dokonce i hroby.
zobrazit detail
Světový mír! Nikdy se o něm nemluvilo více a nikdy se pro něj neudělalo méně než v našich časech...
zobrazit detail
Na světě je dost místa pro věci, jen pro lidi ne.
zobrazit detail
Člověk nemá o penězích mluvit pohrdavě. Peníze vzbuzují u mnoha žen dokonce lásku. Láska naproti tomu vzbuzuje u mnoha mužů lačnost po penězích. Peníze tudíž podporují ideály, láska naproti tomu materialismus.
zobrazit detail
Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění.
zobrazit detail
Lásku nemáme špinit přátelstvím. Konec je konec.
zobrazit detail
Miluji tě tak, že žárlím i na postel, v níž ležíš. Měla bys ležet ve mně, v mém srdci, v mé krvi.
zobrazit detail
Jsme spolu - nakrátko či nadlouho, kdo ví? Jsme spolu a to stačí.
zobrazit detail
Nenávidím dokonalost. Není to lidské.
zobrazit detail
Láska je oběť. Někdy se láskou nazývá taky spousta sobectví. Teprve ten, kdo se dokáže dobrovolně vzdát milovaného člověka, aby mu nebránil ve štěstí, miluje opravdově a naplno.
zobrazit detail
Být matkou znamená odpouštět a obětovat se.
zobrazit detail
Nikdy to nejsou velké věci, které člověka utěšují, vždycky to jsou věci malé - Tři kamarádi.
zobrazit detail
Člověk by neměl buď nikdy odcházet, nebo by se neměl už nikdy vracet, nevrací se totiž docela a zůstává tak rozpolcený.
zobrazit detail
Diktátoři nebývají nikdy veselí.
zobrazit detail
Němci mají spoustu překrásných pohádek, a přesto, anebo snad právě proto, také nejkrutější koncentrační tábory světa.
zobrazit detail
Člověk hledá těžko slova, má-li opravdu co říct.
zobrazit detail
Je typické, že když člověk propadne panice, má dojem, že odevšad na něj míří reflektory a celý svět nemá na práci nic jiného než ho hledat.
zobrazit detail
Lidé se v lásce vždycky ptají příliš, a když začnou opravdu vyžadovat odpověď, láska brzy zmizí.
zobrazit detail
Když se z ostatních stávají svině, my se svinsky chovat nemusíme.
zobrazit detail
Válka nás pro všecko zkazila.
zobrazit detail
Jsme opuštění jako děti a zkušení jako stáří lidé, jsme suroví a smutní a povrchní - myslím, že jsme ztraceni.
zobrazit detail
Čím víc toho jeden o druhém ví, tím méně si rozumějí. A čím důkladněji se lidé znají, tím jsou si cizejší.
zobrazit detail
Konec může být dobrý jen tehdy, když všechno předtím bylo špatné. Takže špatný konec je mnohem lepší.
zobrazit detail
Člověk se prosadí, když dělá to, co se nejméně očekává.
zobrazit detail
Milovat - to je někdo, s kým chceme zestárnout.
zobrazit detail
Člověka ztrácíme teprve tehdy, když je mrtev.
zobrazit detail
Stali se z nás lidé tvrdí, nedůvěřiví, podezíraví, nelítostní, mstiví, suroví- a to bylo dobře; neboť právě tyto vlastnosti nám chyběly.
zobrazit detail
Připijme na všechno, co je na světě krásné - to je nezničitelné!
zobrazit detail
Pokud se vysmíváme, pokud máme strach, pokoušíme se převést věci na menší rozměry, než mají.
zobrazit detail
Pokud jde o úmysl, je člověk vždycky velkorýsý. Ale má-li jej uskutečnit, je to jiné. v tom tkví jeho kouzlo.
zobrazit detail
Nikdo nám nemůže být cizejší než ten, kterého jsme kdysi milovali.
zobrazit detail
Nepodceňujte moudrost církve! Je to jediná diktatura, která nebyla po dva tisíce let svržena.
zobrazit detail
Není hanba narodit se hlupákem. Je jenom hanba jako hlupák zemřít.
zobrazit detail
Nenávist je kyselina, která rozežírá duši.
zobrazit detail
Napijme se tedy na umění. Je to jedna z mála věcí, na které se dá dneska ještě s trochou jistoty pít. Krajiny nestřílejí.
zobrazit detail
Mluvit je dobré, když za tím stojí štěstí, když řeč proudí lehce a živě, ale co zmohou konec konců věci tak ošemetné jako jsou slova, když člověk je v neštěstí.
zobrazit detail
Mám pocit, že jsem mezi samými lidmi, kteří si myslí, že budou žít věčně. Aspoň tak jednají. Šetří svůj majetek a utrácejí svůj život.
zobrazit detail
Láska neví, co je to důstojnost.
zobrazit detail
Když je člověk v nebezpečí, jeho smysly nabudou na ostražitosti.
zobrazit detail
Kdo byl z ráje jednou vypuzen, nemůže nikdy zpět.
zobrazit detail
Jen ten, kdo se vždycky vrací ke své samotě, zná štěstí pospolitosti.
zobrazit detail
Fronta je klec, v níž člověk musí nervózně čekat na to, co se stane.
zobrazit detail
Dobro nadělá často více zkázy než prostoduchá zloba.
zobrazit detail
Člověk se nemá skrývat, nechce-li být nápadný.
zobrazit detail
Čím déle zná měšťák nějakou ženu, tím je k ní nepozornější. Kavalír naproti tomu pozornější.
zobrazit detail
Křičím, jen mě neslyšíte.
zobrazit detail
Za starých řeků bylo myšlení výsadou. Pak bylo štěstím. Později nemocí. Dnes je zločinem.
zobrazit detail
Válka není pohádka, v níž všichni zlí hynou a všichni hodní jsou zachráněni. Smrt si v ní nevybírá jen spravedlivou daň na těch, kdo na svůj vrub prolili nevinnou krev.
zobrazit detail
Teprve lazaret ukazuje, co je to válka.
zobrazit detail
Neandrtálec byl zahuben kyjem; Říman mečem; člověk středověku morem - nás však lze vyřídit už kouskem papíru!
zobrazit detail