Autoři

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.

Autor: Aristoteles