Autoři

Rozvážnost jest největší dar

Rozvážnost jest největší dar božstva.Autor: Aischylos