Autoři

Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se

Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých.

Autor: Erasmus Desiderius Rotterdamský