Autoři

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex

Starověcí Řekové měli boha vína a radosti. Zato my máme Freuda, komplex méněcennosti a psychoanalýzu.

Autor: Remarque Erich Maria