Autoři

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí.

Autor: Aristoteles