Autoři

Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a

Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.

Autor: Cicero Marcus Tullius