Autoři

To byla svoboda: cítit, co si přeje srdce nezávisle na mínění

To byla svoboda: cítit, co si přeje srdce nezávisle na mínění druhých.

Autor: Paulo Coelho