Autoři

Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé

Učiní-li muž něco z lásky ke světu, postará se svět o to, aby to již podruhé neučinil.

Autor: Aischylos