Autoři

Úspěšný člověk je v očích lidí

Úspěšný člověk je v očích lidí oheň.

Autor: Aischylos