Autoři

Vládá nespočívá v ničem jiném než v takovém ovládání poddaných, aby nebyli

Vládá nespočívá v ničem jiném než v takovém ovládání poddaných, aby nebyli schopni nebo neměli důvod ti uškodit.

Autor: Machiavelli Niccolo