Autoři

Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl

Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost.

Autor: Rousseau Jean Jacques