Autoři

Výtvarný směr vítězí teprve tehdy, když jej začnou používat aranžéři výkladních

Výtvarný směr vítězí teprve tehdy, když jej začnou používat aranžéři výkladních skříní.

Autor: Picasso Pablo