Autoři

Vzdělání je schopnost porozumět

Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

Autor: Goethe Johann Wolfgang von