Autoři

Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko

Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.

Autor: Epikúros ze Samu