Autoři

Žena neví nic jiného, než co

Žena neví nic jiného, než co chce.

Autor: Menandros