Autoři

Ztrácíme jen to, čeho se sami

Ztrácíme jen to, čeho se sami vzdáváme.

Autor: Lessing Gotthold