Dota 2 - Brewmaster

Mangix, the Brewmaster

Hluboko v Horách nářku, v údolí pod Zničeným městem, praktikoval řád Oyo po staletí velké oslavy pití, při kterých jeho členové rozmlouvali s říší duchů. Zde vyrůstal mladík Mangix, kterého jeho smrtelná matka porodila éterickému otci a jenž jako první uměl ovládat schopnosti obou svých rodů. Mangix již od mala trénoval s nejznámějšími estéty řádu a postupně si díky stálé opilosti získával právo na titul Brewmastera, nejuznávanější titul v sektě slad vařícího lidu. Turnaj v pití jest podobný boji na život a na smrt. Mangix při něm po devět dní pil a zároveň bojoval se starým mistrem. Po devět nocí zakopávali, motali se, strkali do sebe, než starý bojovník upadl do opilecké apatie a nový Brewmaster byl jmenován. Nyní mladý Brewmaster vzývá sílu svých předků, aby mu do jeho hole předali svou moc. Jsou to právě jeho předci, ke kterým se obrací pokaždé, když vyvolává svá kouzla. Stejně jako předešlí Brewmasteři, byl i on vyslán do světa s jediným posláním. A tak bloudí zemí a pomocí nápojů se snaží dosáhnout osvícení, a tím i získání odpovědi na starodávné duchovní schizma. To vše v naději, že jediná myšlenka bude schopná znovu sjednotit duchovní a fyzickou rovinu.