Dota 2 - Dragon Knight

Davion, the Dragon Knight

Po letech na stopě bájného Eldwurma narazil rytíř Davion na neuspokojujícího soka: obávaný Slyrak zestárnul a ochabl, jeho křídla byla roztrhána a poslední šupiny jeho kůže hnily. Nebyl více nebezpečný nežli krabička mokrých sirek. Nevidíce žádný zisk z vraždy chabého draka, otočil se rytíř Davion a chystal se starého soka nechat zemřít v klidu. Když v tom se do jeho mysli vloudily nové myšlenky. Slyrak tiše zašeptal jeho prosbu, aby jej Davion poctil smrtí v boji. Davion souhlasil a byl za svůj čin odměněn více než očekával. Zaklesl svůj meč do Slyrakovi hrudi a drak probodl Davionův krk svým drápem. Zatímco se jejich krev mísila, poslal Slyrak svoji sílu cestou krve a obdařil tak rytíře vší svojí silou a staletími vědomostí. Smrt draka zpečetila jejich pouto a zrodil se Dragon Knight. Starodávná síla dřmí v rytíři a čeká na povel k probuzení. Nebo je to možná drak, kdo volá rytíře...