Dota 2 - Earth Spirit

Kaolin, the Earth Spirit

Hluboko pod náhorními skalisky a útesy protíná zemi šev posvátného nefritu uctívaného místními obyvateli. Z tohoto vzácného materiálu bylo vyřezáno podobenství velkého generála Kaolina, které bylo následně pohřbeno na tisíce let v čele kamenné armády čítající deseti tisíce mužů – vojáků, světců, kejklířů a akrobatů, kde donedávna spočívalo v temném obětí Země. Avšak nevědělo se, že v místním podivném švu nefritu přebýval samotný duch země, elementární síla spojená s planetou. Když síla uvnitř vyřezaného nefritu zjistila, že je odříznuta od světa, posbírala v průběhu několika tisíc let svou bývalou moc a vyhřezla na zem. Nyní velký Kaolin, zvaný Earth Spirit, na povrchu bojuje se svými nepřáteli a v případě nouze si z láskyplného objetí země na pomoc přivolává zbytky své armády.