Dota 2 - Earthshaker

Raigor Stonehoof, the Earthshaker

Earthshaker byl, podobně jako golem nebo gargolie, také kdysi součástí země, po níž nyní volně kráčí. Ale narozdíl od těchto příšer byl stvořen na vlastní popud a nemusí sloužit žádnému pánovi. Kdysi neklidně dřímal hluboko pod zemí obalen kamením, než si všiml života volně plynoucího nad ním. Začala v něm růst zvědavost. Během období zemětřesení začaly z vrcholů hor Nishai proudit laviny, které odklonily říční toky a proměnily údolí na propasti. Jakmile zemětřesení ustalo, vystoupil z oblak usedajícího prachu Eartshaker, odhazujíc kolem sebe překážející mohutné balvany, jako by to byly pouhé závoje. Proměnil se do podoby oybčejného smrtelného zvířete a pojmenoval se Raigor Stonehoof. Protože nyní dýchá a proudí v něm krev, může zemřít. Jeho duše je však klidná a pokojná, podobně jako země, ze které povstal, a jejíž sílu si neustále nese u sebe ve formě magického totemu. A jednou, až se zase promění v prach, ho země přivítá jako ztraceného syna.