Dota 2 - Elder Titan

Elder Titan, the Worldsmith

Možná vás trápí otázka: „Jak získal svět svoji podobu?“ Proč ze všech stvořených světů má tento tak zvláštní vlastnosti, různorodé a pestré sbírky nestvůr, kultur a tradic? „Odpověď,“ šeptá Jediný, „skrývají Titáni.“

Tito původní předci zde byli už od Počátku, možná byli dokonce svědky samotného stvoření, jehož dozvuky jim po narození ještě zvonily v uších. Naplněni nejstarší energií vesmíru si nepřáli nic jiného, než pokračovat ve vytváření. A tak se pustili do upravování hmoty dle své vlastní vůle: tloukli do ní, ohýbali jí a žhavili jí. Když ovládli hmotu, obrátili své nástroje na sebe a počali přetvářet svoji mysl a upravovat svoji duši. A pokračovali v tom tak dlouho, dokud se z nich nestaly bytosti ještě odolnější a s ještě větší mocí. Poté se pro ně realita samotná stala hlavním objektem zájmu. Nicméně něco pokazili. Jak už to u velkých ambic bývá, chyby jsou nevyhnutelné.

Ten, jehož známe pod jménem Elder Titan, byl velký inovátor, který studoval v kovárně stvoření. Při zdokonalování svých schopností však rozbil něco, co nelze opravit, pouze odhodit stranou. Propadl se do svého vlastního zničeného světa, do své úpravami pokřivené duše. Zde přebýval mezi ostrými úlomky reality a popraskanými dimenzemi, které společně s dalšími ztracenými fragmenty propadly trhlinami raného vesmíru. A proto náš svět připomíná ostrov trosečníků, jejichž ztroskotání bylo již dávno zapomenuto. Ale ne všemi, protože Jediný stále sám sebe obviňuje. Svůj nekonečný čas na tomto světě tráví hledáním cesty, jak vše opravit, jak spojit úlomky své roztříštěné duše a vrátit světu jeho původní podobu. Ten Jediný je znám jako Elder Titan.