Dota 2 - Huskar

Huskar, the Sacred Warrior

Osvobozen od muk posvátné říše Nothl, Huskar otevřel své oči, aby spatřil marnotratného kněze stínu Dazzla, jak nad ním udržuje mocné zaklínadlo. Za pomoci starobylých rituálů Dezunského řádu byla Huskarova duše zachráněna z věčnosti. Ale stejně jako všichni, kdo navštívili Nothl, pocítil, že je nezvratně změněn. Jeho krev už nadále není otrokem svého těla. Stala se zdrojem jeho neuvěřitelné moci. Každička prolitá kapka se navrátila s desetkrát hrozivější, spalující energií. Avšak tento nově nalezený dar Huskara rozzuřil, protože záchranou z Nothlu mu Dazzle odepřel místo po bocích bohů. Jeho vlastní svatá oběť byla odepřena. Po čase se stařešinové řádu rozhodli rozšířit svůj vliv a narazili na Huskara a shodli se, že by se mohl stát ohromným nástrojem v jejich kampani. Jenže stát se pouhou zbraní pro řád, který mu odepřel jeho právo na zrození, ho rozzužilo ještě více. S prvnímy plameny války na obzoru utekl ze svého pradávného domu, aby našel nové spojence. A zároveň hledal případ hodný uvolnění síly, kterou by mohla přinést jeho nejvyšší oběť.