Dota 2 - Io

Io, the Guardian Wisp

Wisp je všude a ve všech věcech. Svými nepřáteli odsouzený jako nepřemožitelný a učenci uctívaný jako zajiskření božího oka, okupuje Wisp všechny roviny najednou, byť vždy zasahuje alespoň sebemenší částí do roviny fyzické.

Stejně jako dva velcí jezdci, Světlo a Tma, je i další starobylý cestovatel, jehož opravdový původ a historie je ztracena navěky, Io, zvaný Wisp, základem vesmíru — silou starší než čas, návštěvníkem ze sféry mimo pochopení smrtelníků. Wisp není ničím jiným, než součtem odpudivých a přitažlivých sil hmoty, projevem náboje, který váže částice dohromady. Jen díky kontrolované deformaci těchto sil lze Wispovu přítomnost zachytit i ve fyzické rovině. Wisp, shovívavý a družný, zlepšuje schopnosti svých spolubojovníků tím, že se s nimi propojí. Wispův motiv je neznámý, jeho síla nepředstavitelná. Nicméně i přesto pluje po fyzické rovině, jako jedno z dalších tajemství Vesmíru.