Přihlášení uživatele
Pondělí 22.07.2024. Svátek má Magda , Magdalena , Marlena a Rozvita
Zábava Encyklopedie Hry
CyberServer » Encyklopedie » Kalendář

Pondělí 24.06.2024

Jaký je to den v týdnu?

Datum 24.06.2024 je Pondělí.

Kdo slaví svátek 24.06.2024?

Dne 24.06.2024 slaví svátek Dejan , Jan , Jonatan , Jens , Johannes , Jan , Janis , Jaško , Jens , Johan , Jovan , Nino , Sean , Ivan , Jana , Danuty , Jean-Baptiste , Juan , Juana , Ivana , Joan , Jon , Ivan , Jean , Johannes , Johan , Juhan , Juho , Jaan , Jan , Janek , Janno , Jukk , Juss , Hannes , Annes , Hans , Ants , Jani , Janne , Johannes , Juha , Juhana , Juhani , Juho , Jukka , Jussi , Johan , Jan , Sankt Hans dag , Janis , Eivilitas , Eivilitė , Eiviltas , Eiviltė , Janina , Jonáš , Hans , Johannes , Jon , Dan , Danisz , Danuta , Emília a Jan .

Svátky Česko Dejan , Jan , Jonatan
Svátky Německo Jens , Johannes
Svátky Slovensko Jan , Janis , Jaško , Jens , Johan , Jovan , Nino , Sean
Svátky Maďarsko Ivan
Svátky Polsko Jana , Danuty , Dan , Danisz , Danuta , Emília , Jan
Svátky Francie Jean-Baptiste
Svátky Španělsko Juan , Juana , Ivana , Joan , Jon , Ivan , Jean
Svátky Estonsko Johannes , Johan , Juhan , Juho , Jaan , Jan , Janek , Janno , Jukk , Juss , Hannes , Annes , Hans , Ants
Svátky Finsko Jani , Janne , Johannes , Juha , Juhana , Juhani , Juho , Jukka , Jussi
Svátky Švédsko Johan , Jan
Svátky Dánsko Sankt Hans dag
Svátky Lotyšsko Janis
Svátky Litva Eivilitas , Eivilitė , Eiviltas , Eiviltė , Janina , Jonáš
Svátky Norsko Hans , Johannes , Jon