Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje ...

Čím méně určitá organizace produkuje, tím častěji se reorganizuje.