Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první ...

Dobře zaběhnutá formulace chatrné zásady je vždy působivější než první formulace znamenité zásady.