Higdonův zákon: Dobrý úsudek si vytvoříme díky špatné zkušenosti Zkušenost nabudeme ...

Higdonův zákon:
Dobrý úsudek si vytvoříme díky špatné zkušenosti. Zkušenost nabudeme díky špatnému úsudku.