Jestliže budeme už předem, z nejrůznějších důvodů předvídat, že se ...

Jestliže budeme už předem, z nejrůznějších důvodů předvídat, že se něco pokazí, chyba se projeví v ten nejméně vhodný okamžik a její důsledky budou nepředvídatelné.