Jestliže se pokoušíš navléci si pyžamo potmě, abys nevzbudil svou ...

Jestliže se pokoušíš navléci si pyžamo potmě, abys nevzbudil svou manželku, pravděpodobnost, že si nedáš předek dozadu je prakticky nulová.