Jestliže se vracíš domů a už ode dveří slyšíš vyzvánění ...

Jestliže se vracíš domů a už ode dveří slyšíš vyzvánění telefonu, je 99% pravděpodobnost, že přestane zvonit ve chvíli, kdy ho zvedneš.