Jestliže vytočíte omylem špatné telefonní číslo, nikdy není obsazeno ...

Jestliže vytočíte omylem špatné telefonní číslo, nikdy není obsazeno.