Když jde student k tabuli, všechny jeho chyby jsou způsobeny ...

Když jde student k tabuli, všechny jeho chyby jsou způsobeny chybnou křídou.