Množství traktorů, kombajnů, trabantů a jiných pomalu jedoucích aut, které ...

Množství traktorů, kombajnů, trabantů a jiných pomalu jedoucích aut, které potkáte na jednom kilometru cesty je přímo úměrné tomu jak moc pospícháte.