Pes a odolnost řetězů, kterými je přivázán k boudě Fixační zákon Chcete-li, ...

Pes a odolnost řetězů, kterými je přivázán k boudě

Fixační zákon
Chcete-li, aby pes zůstával po dobu vaší nepřítomnosti v boudě, musí být uvázán na řetěz.

Stringovo pravidlo
Řetěz musí být z tak pevného kovu, aby byl odolný vůči fyzické síle psa.

Klausule doc. Spaceyho
Kov, která by byl stoprocentně odolný vůči fyzické síle jakéhokoli psa, má k dispozici pouze NASA.

První zákon kosmické technologie
NASA nepořádá pravidelné výprodeje nadbytečných zásob.

Druhý zákon kosmické technologie
NASA nepůjčuje, ať prosíte sebevíc.