Práce, zaměstnání

Urgentnost věci je vždy nepřímo úměrná její důležitosti.
zobrazit detail
Nemůžeš přehádat člověka, který ví, o čem mluví.
zobrazit detail
Ten, kdo vykoná nejméně práce, dočkává se nejvyššího uznání.
zobrazit detail
Ti, kteří se nejvíce vzpírají pracovat v komisích, jsou obvykle zvoleni za jejich předsedy.
zobrazit detail
Důležité dopisy, které neobsahují žádné chyby, jich získají několik v době, kdy se nalézají na poště. Některé chyby vzniknou teprve tehdy, když čte dopis šéf.
zobrazit detail
Nezáleží na tom, co se pokazí, vždy se najde někdo, kdo to čekal.
zobrazit detail
Výskyt krátkodobých onemocnění mezi zaměstnanci je nepřímo úměrný celkovému zdraví organizace.
zobrazit detail
Bez ohledu na to, jak dobře vykonáváte svou práci, nějaký váš nadřízený se už postará, aby vaše výsledky byly patřičně zmírněny.
zobrazit detail
Ve své kanceláři se vždy zamykej. Tím zastrašíš návštěvníky a vyvoláš zdání, že jsi měl nepřetržitě důležitá jednání.
zobrazit detail
Nikdy nedej svým nadřízeným znát, že jsi lepší než oni.
zobrazit detail