Pravděpodobnost, že panty u domovních dveří budou skřípat, je přímo ...

Pravděpodobnost, že panty u domovních dveří budou skřípat, je přímo úměrná tomu, jak pozdě přijdeš domů.