Rychlost důchodce spěchajícího do dopravního prostředku je nepřímo úměrná počtu ...

Rychlost důchodce spěchajícího do dopravního prostředku je nepřímo úměrná počtu volných míst v dopravním prostředku.