Rychlost vaší jízdy je přímo úměrná poměru mezi obsahem alkoholu ...

Rychlost vaší jízdy je přímo úměrná poměru mezi obsahem alkoholu ve vaší krvi a pravděpodobnost í silniční kontroly.